Meny
 
Våre priser og pakker
Pris er som regel noe av det første man sjekker når man skal starte med noe nytt. Trafikkopplæring og hva det koster å ta førerkort er intet unntak. MEN! Pris er ikke alt. Du skal gjennom mye obligatorisk opplæring og tilbringe mange timer sammen med trafikklæreren din. Her er det viktig at du trives, føler deg velkommen og at humøret er på topp! :-)

Rett under finner du nå en oversikt over våre rabatterte pakkepriser i klasse B, Personbil/Varebil. I våre pakkepriser er alt obligatorisk inkludert pluss litt til. Skal du sammenligne med andre trafikkskoler er det viktig å sjekke hva du får med i pakkene.

For mer informasjon rundt priser og prisbetingelser - Les mer her
Ta gjerne kontakt på kristoffersolberg7@gmail.com eller 97883248 om det er noe som er uklart, eller om du ikke finner svar på det du leter etter.
 
Navnet på pakken sier seg selv. Du anser deg selv som en dyktig bilist og har kanskje allerede bestått teoriprøven? Har du kjørt mye fra før er nok dette pakken for deg :)

Pakken inneholder all obligatorisk undervisning, 10 ekstra kjøretimer og leie av skolebil ved førerprøven.
Les mer her
Du har kjørt hjemme, men føler nok selv at det er rom for en del forbedring. Her har du 14 kjøretimer til å øve på det som måtte øves på. Om det holder, det gjenstår å se!

Pakken inneholder all obligatorisk undervisning, 14 ekstra kjøretimer og leie av skolebil ved førerprøven.
Les mer her
Oi, oi, oi, har du aldri kjørt før? Slapp av, det gjør ikke noe. Denne pakken inneholder 20 kjøretimer og det er også inkludert teorikurs. Har du aldri kjørt før er kanskje dette pakken du bør gå for.

Pakken inneholder all obligatorisk undervisning, 20 kjøretimer, teorikurs og leie av skolebil ved førerprøven.
Les mer her
 
Pakkepriser
Pakkeprisene er rabattert i forhold til ordinære priser, og hele beløpet må betales ved start kjøreopplæring/kurs for å få rabatt. Har du betalt inn pakken får du selvsagt prioritet på kjøretimer i perioder der det oppstår ventetid. Ubenyttet del av pakke refunderes ikke ved avbrutt opplæring, men tilgodebeløp ved avsluttet opplæring utbetales etter justering av rabatt.
Ved eventuell prisøkning, får du innholdet i pakken til gammel pris 6 mnd etter prisøkningen fant sted. Eventuelle kjøretimer utover pakken, blir i henhold til ny prisliste.

Generelle betingelser
Alle priser er å forstå eksklusiv gebyr til Vegvesenet ved teori- og førerprøve, samt baneleie til NAF.
Sikkerhetskurs på bane, "glattkjøring", for klasse B foregår enten ved banen på Sotra eller på Voss. Det medgår 2-3 undervisningstimer til/fra banene.

Ordinær timepris gjelder for undervisning/kjøretimer som starter mellom 07:00-16:00, mandag-fredag. Det kan forekomme pristillegg om undervisning/kjøretimer faller utenfor nevnte tidsrom.

Gjennom TABS-Elev har du full tilgang til din konto hos oss. Her finner du også informasjon om beløp, konto- og KID-nummer for innbetalinger. Om du skulle komme i minus på kontoen din, vil du først få tilsendt SMS-varsel for innbetaling. Står det fortsatt skyldig beløp på din konto 1 uke etter sms-varsel, vil du få tilsendt faktura på epost eller i vanlig post, og fakturagebyr blir belastet på din konto.